IN-Formats 29 de maig_Pati Llimona

UntitledDes del Sindicat d’Arquitectes us volem convidar a participar en una nova iniciativa que hem anomenat “IN-FORMATS”.
El seu objectiu és organitzar un seguit de trobades amb especialistes en temes molt concrets vinculats a la pràctica professional.
El format que plantegem consisteix en una ponència per introduir el tema i un col·loqui o reunió posterior entre els assistents per exposar interessos,
trobar afinitats i mirar de crear grups de treball.

El programa inicial que estem treballant és el següent:

IN-FORMATS 1: “Unitats formatives per a arquitectes, una opció professional i económica”

IN-FORMATS 2:  “El certificat energètic d’edificis, novetats legislatives”

IN-FORMATS 3: “Arquitectura i turisme”

IN-FORMATS 4: “Arquitectura i docència”

IN-FORMATS 5:  “I després del projecte què? Sortides professionals en la gestió d’edificis”

IN-FORMATS 6:  “Arquitectes en la fotografia i l’audiovisual”

Us convidem a participar a la sessió inaugural d’IN-FORMATS el proper dia 29 de Maig al Pati Llimona,Carrer del Regomir, 3  08002 Barcelona a les 18:00.

En aquesta sessió parlarem de l’oferta formativa dels cicles superiors i mitjans que inclouen un ventall enorme d’unitats formatives que es poden cursar de manera independent i a uns preus molt, molt assequibles.

Us hi esperem!

Anuncis

#16F: Manifestació pel dret a l’habitatge. Assenyalem els responsables del genocidi financer.

Imagen

El proper dissabte, 16 de febrer, la PAH (Plataforma d’Afectats per les Hipoteques) convoca manifestacions a tot l’estat per defensar el dret a l’habitatge i per reclamar que s’admeti a tràmit l’ILP (Iniciativa Legislativa Popular) en favor de la dació en pagament retroactiva, que ha reunit 1.402.854 signatures de recolzament.

 

L’iniciativa demana que es modifiqui la llei hipotecària de manera que les persones que, afectades per causes sobrevingudes, no puguin fer front al pagament de les seves hipoteques per a la compra de primeres residències, puguin saldar el seu deute amb les entitats financeres lliurant la seva propietat immobiliària. A més, l’ILP exigeix la paralització de tots els desnonaments (que ja han arribat als 500.000 des de l’esclat de la bombolla immobiliària) i l’aplicació d’un lloguer social (30% dels ingressos) per a les persones que s’acullin a la dació.

 

El Sindicat d’Arquitectes de Catalunya s’adhereix a la convocatòria i crida tots els arquitectes a sortir al carrer per defensar el dret a l’habitatge. L’arquitectura no pot restar indiferent davant l’abundància escandalosa de gent sense casa i de cases sense gent. A més de lluitar per recuperar la negligida funció social de la nostra professió, hem d’estar al costat de la ciutadania a l’hora de defensar quelcom tan bàsic i que ens ha de ser tan proper com és el dret a l’habitatge.

Barcelona: dissabte, 16 de febrer, 17:00h, Plaça Universitat.

Memòria i justicia: Barcelona sota les bombes feixistes

Untitled

MEMÒRIA I JUSTÍCIA:
Barcelona sota les bombes feixistes
75è aniversari del bombardeig de la plaça Sant Felip Neri (1938-2013) 
El 30 de gener de 1938, l’aviació feixista italiana va perpetrar un despietat bombardeig de saturació sobre la població civil barcelonina. Un dels projectils més grans va caure a la plaça de Sant Felip Neri, causant 42 morts, la majoria nens i nenes que s’havien refugiat al soterrani de l’església. Els estralls de la deflagració encara són visibles a la façana del temple…
.
Dimecres 30/1/13
.
18:30 Plaça de Sant Felip Neri:
Homenatge a les víctimes del bombardeig 
.
19:30 Centre Cívic Pati Llimona:
Xerrada a càrrec de:
– Xavier Domènech, historiador.
– Jaume Asens, advocat.
– Ida Mauro, Associació Altraitàlia.

Sobre el futur incert dels arquitectes (Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2011-CESB)

 

Sobre el futur incert dels arquitectes  (Daniele Porretta)

Article publicat a la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2011 – Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) – secció “Perspectives”, pp. 181-183

Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2011 (PDF): Català Castellano

El país dels arquitectes

L’any 2007, abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, el sector de la construcció s’havia convertit juntament amb el turisme en el principal motor de l’economia. L’any 2005 es van batre tots els rècords d’habitatges lliures i pro­tegits visats pels col·legis oficials d’arquitectes: 800.000, un fet excepcional. El 2006 s’estimava que el volum econòmic que representava el sector de la construcció a Espanya era d’uns 321.664 milions d’euros, el més gran d’Europa. Du­rant aquest període de bonança, les empreses d’arquitectura van acumular ingents beneficis i la desocupació en el sector va baixar de manera considerable. Les oportunitats laborals per als arquitectes van ser durant molt de temps nombroses i la conjuntura econòmica favorable va portar molts joves titulats recentment a emprendre l’activitat en el camp de l’arquitectura de forma autònoma. Al principi, amb petits encàrrecs, nombrosos despatxos van obrir les portes i van començar a operar arreu del país amb la certesa que les condicions no canviarien durant un temps i això els permetria consolidar les seves empreses de forma ràpida. A més d’autònoms, el mercat necessitava un gran nom­bre d’arquitectes com a tècnics especialitzats i, en aquests anys, els despatxos d’arquitectura van tenir un creixement exponencial de les seves plantilles.

Una de les conseqüències del boom immobiliari va ser l’efecte crida sobre el jovent. Per a aquest, l’arquitectura era percebuda com una professió sòlida i de prestigi que els garantiria un futur. El resultat va ser l’ampliació gradual de l’oferta formativa universitària fins a arribar a les actuals 31 escoles d’arquitectura repartides per tot el país i freqüen­tades per més de 30.000 alumnes.

Segons les dades d’un estudi publicat l’any 2010 pel Consell d’Arquitectes Europeus (ACE), a Espanya hi hauria 50.000 arquitectes, la qual cosa la situa com a tercer país europeu en nombre d’arquitectes, després d’Alemanya i Itàlia. Això equival a una densitat d’1,1 arquitectes per cada 1.000 habitants. Si, a mitjan anys noranta, Llàtzer Moix va anomenar Barcelona “la ciutat dels arquitectes”, sense dubte el boom immobiliari va convertir Espanya en “el país dels arquitectes”.

Les xifres de l’economia espanyola durant el boom immobiliari només poden oferir una idea de la centralitat acon­seguida per la professió durant aquest període. L’arquitectura es va convertir a més a més en vehicle de difusió i promoció de ciutats al món, la “marca Barcelona” n’és un exemple. Els estudis d’arquitectura locals van assolir innom­brables premis internacionals i les seves obres van ser constantment publicades en revistes especialitzades. Aquest miratge va portar un nombre important del col·lectiu estranger de la professió a traslladar-se a ciutats com Barcelona o Madrid a la recerca d’oportunitats laborals. No obstant això, la realitat d’aquestes empreses d’arquitectura era molt diferent de la imatge de prestigi que mostraven de portes enfora.

L’any 2008, coincidint amb el principi de la crisi borsària internacional, va començar a circular un correu electrònic anònim per les bústies de molts arquitectes. Es tractava d’una carta que denunciava la gran paradoxa que vivia el sec­tor de l’arquitectura: mentre la construcció havia estat un sector que havia obtingut guanys enormes, la població ocu­pada dels despatxos d’arquitectura treballava en condicions d’extrema precarietat, sense contracte, sense un conveni de referència o sota la figura de falsos autònoms, veient-se obligada a donar-se d’alta de l’IAE i assumir el pagament de la Seguretat Social. El frau a la Seguretat Social, les col·laboracions irregulars i la utilització de mà d’obra gratuïta i semigratuïta de “becaris i estudiants en pràctiques” s’havien convertit en moneda corrent entre les empreses del sec­tor. La imatge prestigiosa que oferia de si mateixa la professió no tenia res a veure amb la realitat empresarial, marcada per la competència deslleial entre empreses, la falta de respecte dels drets laborals més bàsics i la difusió de pràcti­ques poc professionals. El model de l’empresa d’arquitectura era el mateix que utilitzaven els gremis medievals.

La carta va tenir una gran difusió i, al març del mateix any, uns quants centenars d’arquitectes es van concentrar da­vant de les portes de la seu central del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per manifestar el seu descontentament. La iniciativa espontània va continuar amb la convocatòria de nombroses assemblees i accions reivindicatives, un primer pas decisiu per a la fundació del primer sindicat d’arquitectes d’Espanya (SArq), l’any 2010.

Arquitectes en fugida

Una de les primeres dificultats que es va plantejar al sindicat quan va intentar analitzar l’estat de la professió va ser la total absència de dades laborals sobre el sector de l’arquitectura. Les úniques estimacions de les quals es tenia cons­tància eren relatives al món de la construcció i les xifres elaborades pels col·legis referents al nombre de visats. Davant la manca d’auditories, el SArq va decidir elaborar de manera autònoma una primera enquesta laboral els resultats de la qual es van exposar públicament al novembre de 2010, durant l’acte de presentació del sindicat a Barcelona. Les dades, confirmaven la pitjor de les presumpcions: l’arquitectura era un sector altament precaritzat i els seus profes­sionals es trobaven massivament en atur.

Entre les conclusions més destacades de l’enquesta, realitzada entre 1.800 professionals de l’arquitectura, incloent-hi per primera vegada 675 arquitectes no col·legiats, van ser que l’any 2010, a Espanya, el 32,4% dels professionals es trobaven en situació de desocupació, un 32,9% dels quals declarava trobar-se en aquesta situació des de feia més d’un any. Una altra dada preocupant va ser que solament el 3,1% cobrava un subsidi, com a conseqüència directa de la situació irregular en la qual molts treballaven. De fet, el 25,8% declarava treballar sota la figura del “fals autònom”, una xifra inferior que el 2008 quan aquest tipus de col·laboració rondava el 60%. Aquesta figura laboral, un frau que continua estant molt estès avui entre les empreses d’arquitectura, consisteix bàsicament a encobrir una relació labo­ral simulant-ne una de caràcter mercantil. En aquest cas, l’ocupador no es fa càrrec de les despeses de la Seguretat So­cial, no garanteix el salari establert pel conveni col·lectiu ni es veu obligat a respectar els altres drets dels treballadors/ ores: baixes per malaltia, pagament de les vacances, hores extres, permisos de maternitat i paternitat, etc.

L’acomiadament massiu d’aquests treballadors/ores esdevinguts durant l’esclat de la bombolla i completament gratuït per a les empreses va acabar demostrant, a més a més, l’extrema fragilitat i precarietat d’aquest tipus de relació laboral. Era evident que aquesta situació d’extrema precarització de la professió xocava amb les dades econòmiques del sector de l’arquitectura que havien estat fins a aquell moment extremadament positives. Una situació paradoxal on, per una banda, l’arquitecte/a destacava per la seva posició social de prestigi, mentre que en realitat tan sols el 41% dels treballadors/ores per compte d’altri tenia un contracte laboral legal i el 59% afirmava haver estat almenys una vegada en situació de “fals autònom”.

La crisi estava sent particularment dura amb el col·lectiu. El 30,7% de les persones enquestades declarava tenir uns ingressos compresos entre 6.600 i 15.000 euros, i el 73% que es trobaven en actiu no arribaven al mínim obligatori de 22.826 euros bruts anuals establert en el Conveni nacional d’enginyeries i oficines tècniques, únic conveni exis­tent en aquell moment que podia equiparar-se a les funcions que desenvolupaven els arquitectes i les arquitectes a les empreses d’arquitectura. Davant d’aquesta situació de precarietat i falta de feina, el 73% del col·lectiu enquestat declarava estar disposat a abandonar el país i triava com a principals destinacions països europeus com Alemanya (25%), Anglaterra (22%) i França (11%). Si bé podria suposar-se que la primera causa per abandonar el país era la crisi, aquesta era assenyalada com a motiu principal solament pel 24%, mentre que gairebé la meitat (48%) afirmava que el seu objectiu era la millora de les seves condicions laborals.

Un any més tard el SArq va fer públics els resultats d’una segona enquesta. En aquesta, el 63% dels i les arquitectes declarava haver vist reduïts els seus ingressos durant l’últim any i l’atur continuava sent generalitzat en el sector. Les relacions laborals irregulars havien significat, per a moltes persones, l’acomiadament sense dret a indemnització ni subsidi per desocupació (85%). Un 7,5% dels enquestats/ades declarava haver abandonat ja el país i estar treballant fora. A més, la remuneració bruta de qui declarava treballar a l’estranger era de 24.564,71 euros, més elevada que els 15.842,89 euros declarats pels professionals residents a Espanya.

La crisi com a oportunitat

A la llum de la situació actual es poden fer algunes consideracions sobre la situació en la qual es troba avui la pro­fessió de l’arquitectura. És un fet que la figura de i l’arquitecte, una vegada acabats els anys de la bombolla, ha sortit compromesa des de diferents punts de vista: social, econòmic i cultural. Hi ha tants aspectes que caldria ajustar per recompondre aquesta imatge que l’espai d’un article esdevé insuficient i, per tant, em limitaré a introduir algunes qüestions que em semblen essencials.

Mentre la conjuntura va ser positiva, la professió es va demostrar en molts casos, excessivament autocomplaent i allunyada de la realitat. Com més atenció rebia per part dels mitjans de comunicació, simplificant les seves compe­tències i responsabilitats, més gran era la imatge falsejada i frívola que transmetia sobre el seu paper en la societat.

Avui, una de les prioritats dels arquitectes i les arquitectes avui ha de ser reivindicar la seva funció social. Recuperar el paper central que van exercir en el passat: la seva obstinació en la investigació de solucions als problemes reals de les persones. La nostra societat necessita, avui més que mai, trobar solucions per a l’emergència habitacional i la millora de la qualitat de vida de les nostres ciutats i el nostre territori.

D’altra banda, hem d’assumir que l’emigració dels nostres professionals o “fugida de talents”, és un fet i que és una pèrdua de riquesa inacceptable en moments de crisis. Molts joves arquitectes estan abandonant el país a causa de les escasses perspectives laborals. Si bé es podria considerar com un fenomen temporal, per al conjunt de l’economia es tracta d’una importantíssima pèrdua de capital humà. Tal com es defensa des de diferents àmbits, la sortida de la crisi passa necessàriament pel desenvolupament d’un nou model econòmic que rendibilitzi les capacitats i la forma­ció dels nostres joves. Aquest objectiu només es pot assolir impulsant un canvi estructural de l’economia que sigui capaç d’aprofitar amb intel·ligència el potencial que suposa disposar d’una generació de joves professionals altament qualificats. Segons les dades recollides pel sindicat, els arquitectes i les arquitectes parteixen a l’estranger a la recer­ca de condicions de treball dignes. Les denigrants ofertes laborals que molt sovint es veuen en el nostre sector són part de les causes que produeixen aquesta emigració. Els despatxos d’arquitectura hauran de professionalitzar-se, abandonar un model empresarial medieval i respectar els drets del personal que hi treballa com ho fan les empreses d’altres sectors. En aquest sentit, cal fer notar que la precarització extrema en què es troben molts dels treballadors/ores del sector constitueix avui un factor gravíssim de desequilibri per a l’existència d’una lliure competència entre despatxos. Mentre que algunes empreses compleixen amb la legislació vigent oferint ocupacions de qualitat al seu personal i pagant tots els impostos, unes altres competeixen en el mateix mercat de forma totalment deslleial, amb despeses laborals increïblement ridícules que repercuteixen negativament en els preus que es paguen pels serveis d’arquitectura. Posar fi a aquesta situació requeriria, en primer lloc, un control explícit per part de l’Administració i, sobretot, una presa de consciència generalitzada de totes les parts compromeses perquè les relacions laborals entre el col·lectiu d’arquitectes es normalitzin i s’ajustin al marc jurídic.

Finalment, caldria democratitzar l’accés a la professió. Avui, emprendre l’activitat d’arquitecte per compte propi comporta uns costos inassolibles per a la majoria dels professionals. No solament cal fer front a les despeses corrents de qualsevol activitat econòmica, sinó també al pagament de quotes col·legials oneroses i assegurances decennals exorbitants. Seria lògic i desitjable que part de les despeses del personal autònom fossin proporcionals al volum dels seus negocis de tal manera que les petites empreses tinguessin alguna possibilitat de desenvolupament. D’altra banda, l’Administració hauria de reformar els termes en què es formulen les convocatòries de concursos de projec­tes d’obres públiques per tal de complir amb la funció redistributiva que com a Administració pública li correspon, buscant mecanismes perquè aquests concursos siguin realment oberts, transparents i equitatius i afavorint un relleu generacional que mai no acaba de donar-se.

En l’escenari actual, la profunda crisi que travessem només podria convertir-se en un factor positiu si impulsés un canvi veritable. Una transformació, com deia abans, hauria de tenir en compte la necessària recuperació de la fun­ció social de l’arquitecte/a, impulsar la professionalització de les empreses i garantir la democratització de l’accés a l’exercici de la professió. En aquest sentit, la crisi podria convertir-se en una oportunitat de la qual no solament es be­neficiaria el col·lectiu d’arquitectes. Ciutats com Barcelona, on els arquitectes han tingut històricament un paper des­tacat en la construcció de la ciutat democràtica i la seva projecció internacional, són la demostració que l’arquitectura ben entesa és una riquesa per al conjunt de la societat.

Divendres 11 de gener del 2013 – Assemblea del SARQ i CREAR contra la Llei de Serveis Professionals (Video)

Divendres 11 de gener del 2013.
Centre Cívic Pati Llimona. Barcelona.

Video del streaming realizado por http://www.laminimedia.com

Amb Daniele Porretta (Coordinador Sindicat d’Arquitectes), Lluís Comerón (Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – COAC), Ferran Sagarra (director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona – ETSAB).

2013: Nova campanya contra la precarietat laboral

Avui el Sindicat d’Arquitectes es reunirà amb Inspecció de Treball i demanarà una campanya d’inspeccions

Les empreses que usen falsos autònoms o becaris esclavitzats, precaritzen la professió. Més enllà de la competència deslleial cap als despatxos que sí compleixen amb la legalitat, estan practicant l’abús de poder amb totes les seves lletres. Concentren en poques mans la riquesa ─i el talent─  que extreuen de col·laboradors mal (o mai) pagats, un fenomen hegemònic que és, precisament, l’origen d’aquesta crisi. A més, retarden el relleu generacional i fomenten la fuga de cervells, obligant la societat a prescindir dels valuosos coneixements que ella mateixa ha sufragat i que tan necessita per fer front als nous temps.

La Reforma Laboral ja ens ha deixat prou desprotegits com per haver de suportar que es contracti il·legalment. Les empreses que no tinguin la capacitat econòmica per contractar digna i legalment els seus treballadors, poden recórrer a formes associatives d’organització del treball. Formes, d’altra banda, molt més innovadores, horitzontals i democràtiques. Demanem als arquitectes que treballen a compte d’altres que no acceptin i que denunciïn condicions indignes de treball que els afecten tan a ells com als seus companys.

El Sindicat d’Arquitectes serà inflexible en la seva lluita contra la precarietat. Comencem la nostra campanya contra la precarietat laboral  amb una cita a Inspecció de Treball per exigir accions contra l’explotació laboral. Demanem la col·laboració dels afectats.

Sindicat d’Arquitectes de Catalunya

Utilitats:

Divendres 11 de gener: SArq i CREARQ convoquen assemblees públiques i obertes contra la Llei de Serveis Professionals (LSP)

UntitledDivendres 11 de gener: el SArq i CREARQ convocan assemblees públiques i obertes contra la Llei de Serveis Professionals (LSP)

La darrera setmana vam tenir coneixement de l’Avantprojecte de Llei de Serveis Professionals, que planteja suprimir la reserva exclusiva d’activitat que la Llei d’Ordenació de l’Edificació atorgava als arquitectes. L’esborrany estableix que, a partir del 2013, “podran projectar i dirigir obres d’edificis residencials, culturals, docents o religiosos, arquitectes i enginyers amb competències en edificació”.

Si s’arribés a aprovar, aquesta llei representaria una perillosa desregulació del nostre sector amb repercussions nefastes tant per a la societat, en interès de la qual treballem, com per a la nostra professió, ja durament colpejada per la crisi econòmica. Per això el nostre sindicat, juntament amb els estudiants (CREARQ i delegacions d’alumnes) i els directors de les Escoles d’Arquitectura, col·laborem activament amb el CSCAE amb l’objectiu de modificar l’avantprojecte.

El proper 10 de gener està prevista una reunió entre el CSCAE i el Ministeri d’Economia i Competitivitat per tractar els afers relatius a la Llei de Serveis Professionals. El Sindicat d’Arquitectes i CREARQ convoquen per al dia següent, divendres 11 de gener, ASSEMBLEES PÚBLIQUES I OBERTES per compartir informació, analitzar la situació i discutir possibles línies d’acció. Al debat hi estan convidats tant els representants dels Col·legis d’Arquitectes com els directors i les delegacions d’estudiants de les Escoles d’Arquitectura i el conjunt de la professió.

Si voleu organitzar una assemblea a la vostra ciutat,  feu-nos-ho saber per que puguem col·laborar en la difusió.

ASSEMBLEES DE L’ 11 DE GENER

Barcelona: 19:00h, Centro Cívico Pati Llimona (Carrer del Regomir 3).

Madrid:19:00h, “Central de Diseño”del Matadero (Paseo de la Chopera, 14)
Valencia: 19.00h, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, UPV.(Campus Vera)

Viernes 11 de enero: el SArq y CREARQ convocan asambleas públicas y abiertas contra la Ley de Servicios Profesionales (LSP)

La pasada semana tuvimos conocimiento del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que plantea suprimir la reserva exclusiva de actividad que la Ley de Ordenación de la Edificación otorgaba a los arquitectos. El borrador establece que, a partir de 2013, “podrán proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en edificación”.

Si llegara a ser aprobada, esta ley representaría una peligrosa desregulación de nuestro sector con repercusiones nefastas tanto para la sociedad, en cuyo interés trabajamos, como para nuestra profesión, ya duramente golpeada por la crisis económica. Por esta razón nuestro sindicato, junto con los estudiantes (CREARQ y delegaciones de alumnos) y directores de las Escuelas de Arquitectura, colaboramos activamente con el CSCAE con el objetivo de modificar el anteproyecto.

El próximo 10 de enero está prevista una reunión entre el CSCAE y el Ministerio de Economía y Competitividad para tratar los temas relativos a la Ley de Servicios Profesionales. El Sindicato de Arquitectos y CREARQ convocan para el día siguiente, viernes 11 de enero, ASAMBLEAS PÚBLICAS Y ABIERTAS para compartir información, analizar la situación y discutir posibles líneas de acción. Al debate están invitados tanto los representantes de los Colegios de Arquitectos como los directores y las delegaciones de alumnos de las Escuelas de Arquitectura y el conjunto de la profesión.

Si queréis organizar una asamblea en vuestra ciudad, comunicádnoslo para que podamos colaborar en la difusión.

#NoalaLSP ETIMOLOGÍAS Y DEFINICIONES

ETIMOLOGÍAS Y DEFINICIONES, O AQUELLO QUE HASTA UN ESTUDIANTE DE PRIMERO DE ARQUITECTURA YA SABE.

(Artículo de Celia Marin)

Según los 10 Libros de la Arquitectura de Vitruvio escritos en el siglo I a.C. la arquitectura se compone de FIRMITAS, UTILITAS Y VENUSTAS.  Es decir firmeza, utilidad y belleza. Sin ellas la arquitectura es un sin sentido.

La firmeza es necesaria para que el edificio se sostenga, la utilidad es necesaria para que el edificio cumpla su fin, y es gracias a la belleza que la arquitectura ofrece un aspecto digno y agradable, o lo que venía a ser en aquel entonces, una correcta proporción entre anchura y altura.

Con la actual reforma de la ley de Servicios Profesionales se supone que un ingeniero tiene las mismas competencias que un arquitecto porque en esencia sabe calcular estructuras y levantar edificios sin que se caigan. Esto vendría a ser un tercio de la tríada vitruviana. Supongámosle que el ingeniero se ha hecho con un manual tipo Neufert o un pliego de especificaciones tipo GISA y que es capaz de dotar al edificio de unas medidas mínimas necesarias par que este edificio cumpla su función. Ya tendríamos dos tercios de la tríada vitruviana, todo eso sí si saltamos por alto todas las críticas surgidas a partir de los años 50 al funcionalismo que ponían en tela de juicio la parametrización y la estandarización de la arquitectura porque reducían la vida y el habitar a una mera serie de números que nada tenían que ver con el ser y el estar.

Es decir, arquitectura no es simplemente un techo que se aguante, unos cimientos que no se hundan y unas medidas mínimas de ventilación. Una vivienda que cumpla los mínimos necesarios que marca la cédula de habitabilidad podrá poseer la categoría de vivienda pero le faltaría mucho para ser un hogar. Para ello necesitará de una estructura necesaria ya sea a través de un barrio o de la propia ciudad que le proporcione a sus habitantes un sentimiento de comunidad y pertenencia, que lo relacione con su entorno, con los suyos y con la sociedad que es lo que marca la misma existencia sedentaria desde que el mundo es mundo, o mejor dicho, desde que las sociedades dejaron de vagar por el desierto y se establecieron las primeras comunidades agrícolas y las ciudades después.

Obviamente todo esto la arquitectura por si sola no lo hace, pero es muy consciente, o debería de serlo siempre, de que la arquitectura como tal no se reduce únicamente al objeto arquitectónico sino que en realidad está creando un tejido estructural que es la base de la vida pública y por tanto de la propia polis. Las medidas mínimas y las cédulas de habitabilidad, incluso los códigos técnicos, son parametrizaciones normalizadas y estandarizadas de mínimos necesarios aplicables a casos tipo pero que nada tienen que ver con la vida real y, por supuesto, carentes del componente no-físico. Es decir, la arquitectura por mucho que sea una construcción física en el fondo es el escenario de una construcción simbólica y cultural que representa no sólo la espiritualidad, sino los sueños, creencias, y vivencias de una sociedad entera. Es trascendente no sólo porque presenta soluciones para el presente sino porque asegura una continuidad de lo construido con lo exitente – pasado- y con lo que vendrá – futuro.

La arquitectura, parafraseando a Adolf Loos no es una obra de arte pero sí es un arte, que son dos cosas totalmente diferentes, y aquí enlazamos con la tercera componente de la tríada vitruviana: la venustas.

Estos días se está hablando de que las diferencias entre la ingeniería y la arquitectura se reducen a que los arquitectos le dan un toque bonito, juegan con el aspecto estético – o mejor dicho, que les pierde la estética- y que quizá los ingenieros deberían realizar unos cursos de bellas artes, como si fuese un máster, para poder hacer también ellos edificios bonitos. Ahora usar la palabra bello está muy desprestigiado.

La arquitectura, repito, no es una obra de arte, o al menos no debería de serlo, sobre todo teniendo en cuenta lo que se entiende estos días por obra de arte. Es decir, la expresión y representación de los sentimientos del artista en el objeto, su carácter provocador, el impacto que provoca en el observador, lo trasgresor…Un arquitecto deprimido estaría realizando edificios tristes y oscuros. Los arquitectos, del mismo modo que los ingenieros, los cirujanos y los abogados o cualquier otro profesional que se precie debe dejar sus sentimientos en casa y dedicarse a hacer bien su trabajo. “La obra de arte pertenece al artista”, la arquitectura pertenece a todo el mundo.

Entonces, ¿la arquitectura debe aspirar a la belleza? Señores ingenieros y público en general de las tertulias de café, pregúntense ustedes mismos qué significa belleza y qué es aquello que hace que una cosa sea bella ¿lo saben? ¿se ponen de acuerdo? Enhorabuena, acaban ustedes de introducirse en un debate estético de más de 1000 años de antigüedad.

La arquitectura no consiste en colocar con capricho ventanas, colores, molduras, piedras o en construir cosas siempre diferentes a ver quien la hace más gorda. La ingeniería se basa en unos principios físicos estrictos y en unas condiciones del medio y de los materiales complejas y condicionantes. Uno no puede diseñar un barco o un avión y ser “original” en las formas porque las leyes de la hidrodinámica rechazarán cualquier gesto absurdo. En cambio los arquitectos tenemos mucho margen de maniobra, un margen que hace que cada creación sea diferente de la otra dependiendo de la mano que la diseñe, de las personas que lo habitan, de la geografía en la que se construya y de los materiales que se utilicen. Eso hace que la arquitectura pueda parecer desde fuera caprichosa, rara, loca y excéntrica. Pero sin ese componente “tan humano” de diversidad la arquitectura ya no sería arquitectura, sería otra cosa en la que seguramente ninguno de ustedes querría vivir.

¿Y entonces la arquitectura es un arte? Sí. ¿Y una técnica? También. Y no porque sea, como repiten incesantemente, una mezcla de las dos cosas. En la antigüedad ars (arte) era la traducción al latín del concepto griego tekné (técnica). Es decir, dos ideas idénticas que englobaban un concepto amplísimo que se refería a la habilidad y capacidad de una persona de realizar un proceso siguiendo unas reglas y leyes sin presencia alguna de la creatividad ni de la imaginación. Ars y tekné eran la agricultura, la geometría, la música, la gastronomía, la carpintería, la minería y también la arquitectura. Sólo el tiempo ha hecho que las artes y las técnicas, las ciencias y las artesanías sean consideradas cosas diferentes, pero en esencias todas venían a ser lo mismo, una habilidad del ser humano de realizar una acción consciente de transformación o comprensión de su medio para habitar en él. Es decir, aquello que nos diferencia de los animales.

La arquitectura no se diferencia de la ingeniería por su componente artístico, no, la arquitectura se diferencia de la ingeniería porque se encarga de cosas diferentes. De la misma manera que un cirujano se diferencia de un anestesiólogo porque su preparación y su ámbito de actuación son diferentes. Ambos son necesarios y complementarios y eso no significa que uno sea mejor o peor que el otro.

La arquitectura tiene un componente humanista, social, antropológico, cultural y político presente en los estudios y en la formación – con más o menos éxito- del arquitecto, porque trabaja con una materia más sensible y voluble que las meras leyes de la física y de la mecánica de fluidos. La arquitectura tiene que lidiar con las personas, y eso no hay tabla de equivalencias que te puede dar un coeficiente de cálculo válido. Depende, ahora sí, de la sensibilidad y capacidad del arquitecto para leer, entender y responder a lo que se le pide. ¿Lo consigue siempre? Ya quisiéramos nosotros, pero es bastante complicado.

Señor ministro utilizaré símiles de su comprensión, por si acaso se pierde con las referencias clásicas, no mezcle usted churras con merinas, ni confunda el atún con el betún aunque los dos vengan en lata. Y hagan el favor de aprender a utilizar a los arquitectos por lo que hacen y saben hacer, estamos hartos de que se unos use para el onanismo político.

Arquitectura, universidad y precariedad (artículo de C.Marin)

España está llena de escuelas de arquitectura, durante el boom de la construcción, o la burbuja del ladrillo, se abrieron escuelas de arquitectura en casi todas las provincias del estado. Esto en la actualidad significa cientos de titulados en arquitectura al año saliendo a un mercado laboral inexistente. No se buscaba la excelencia y la competitividad, se buscaba reventar el mercado, mucha mano de obra y barata. A mayor número de titulados, menos valor tiene un arquitecto.

¿Pero cómo funcionan las escuelas de arquitectura? ¿Cómo se convierte un arquitecto en profesor?

Para ser profesor universitario en pleno derecho, es decir profesor titular, es necesario haber realizado una carrera académica y eso significa lo siguiente:

-Primero, poseer un título de grado superior (6 años si uno es buen estudiante, carece de vida social o posee un buen cojín económico familiar lo suficientemente mullidito para no necesitar trabajar durante ese tiempo)

– Segundo, realizar un máster universitario con su correspondiente tesina (de 1 a 2 años dependiendo del máster)

-Tercero, un doctorado, lo cual incluye escribir la tesis y presentarla (actualmente esto significa un máximo de 4 años)

Una vez conseguido todo esto hay que pasar a la fase de acreditación, un proceso durante el cual hay que demostrar la capacidad investigadora del futuro profesor. Es decir, hay que publicar artículos de investigación – que no tienen nada que ver con artículos de opinión en revistas de divulgación o en dominicales-, participar en congresos frente a otros académicos y presentar trabajos documentados y contrastados – que no tienen nada que ver con asistir a charlas en las que uno habla de sus últimos proyectos enseñando bocetos dibujados en servilletas, o las maquetas que han realizado sus becarios-, participar en publicaciones dentro del ámbito académico o profesionales – que es totalmente diferente a autopublicarse sus propias obras- y además haber dado un mínimo de 5 años de clases en una universidad pública (más si se trata de una privada). Después de todo esto, y sólo entonces, se podrá presentar a una plaza de profesor titular, y entonces ganarla o no ganarla.

Pero para eso es necesario que se convoque la plaza. Actualmente, y debido a la grave situación económica que atraviesa el país y a los recortes presupuestarios que están afectando a las universidades públicas, no se convocarán plazas de profesores titulares durante los próximos años (en algunos casos se han llegado a hablar de 10 años). Esto significa que todas aquellas personas que se hayan estado preparando para este proceso ya sea  a base de hipotecarse durante tantos años de estudios o por el contrario que haya conseguido una maravillosa beca de Formación de Personal Universitario (FPU) o Investigador (FPI), en estos momentos no les va a quedar más remedio que echar currículum en otras universidades de otros países (lo que comúnmente se conoce como fuga de cerebros).

Sin embargo hay algo que no es del todo cierto. No es cierto que a partir de ahora no se vayan a convocar más plazas, la realidad es que hace muchos años que no se convocan plazas de profesores titulares. Incluso cuando éramos fantásticos, ricos y maravillosos y abríamos universidades por todo el territorio no se convocaban plazas de titulares.

Hay departamentos en la Escuela de Arquitectura de la UPC en los que hace más de 10 años que no se convoca plaza alguna. ¿Y cómo vive, o sobrevive, una universidad sin convocar plazas de titulares? ¿qué pasa con el relevo generacional, con las jubilaciones y las defunciones? Para todo ello, hay un comodín: El Profesor Asociado.

El profesor asociado es un profesional titulado – no doctor- que es contratado temporalmente por la universidad para que a través de sus conocimientos profesionales y sobrada experiencia laboral dé unas determinadas clases relacionadas con su campo durante un tiempo concreto y a través de un contrato temporal. Ésta es la teórica función del profesor asociado. Esto permite acercar a los profesionales y a las empresas de renombre durante un tiempo a las aulas para compartir conocimiento con los estudiantes, sin necesidad de publicar ni un solo artículo ni asistir a un solo congreso. Su contratación es infinitamente más sencilla que la de un titular, ya que prácticamente se otorga a dedo… o en presencia de un pequeño tribunal en el mejor de los casos, y con previa convocatoria “pública”.

En realidad esto se ha convertido en una sub-forma de contratación barata que infla de personal las universidades. En la escuela de arquitectura de Barcelona de la UPC hay cerca de un 60% de profesores asociados, es decir, personal que en el mejor de los casos cobrará 500 € al mes y en el peor de los casos unos 300 € y cuyo contrato ha de ser renovado anualmente. No son funcionarios pero les afectan todos los recortes de los trabajadores públicos, desde la reducción del 5% hasta la supresión de la paga extra de Navidad. Estos profesores, lejos de ser profesionales de renombre son doctorandos o doctores que esperan su oportunidad para convertirse en titulares, dan clases a grupos enteros, poseen su propio programa de clases, corrigen exámenes, tienen horas de consulta y procuran llevar cierta carrera académica paralelamente por si acaso algún día se convoca una plaza. En su tiempo libre, tienen que buscarse un trabajo con bastante libertad horaria que les permita llegar a fin de mes con algo de dignidad.

Es decir, trabajan como un profesor titular al módico precio de un reponedor del Mercadona.

La universidad se ha ido engordando y engordando a base de estos profesores jóvenes con contratos de mierda a los que el canto de sirena de la vinculación académica, el prestigio curricular y sus energías y buenas maneras les mantienen en su puesto. Se pueden encontrar tanto en el Departamento de proyectos (donde parece que se reproduzcan por esporas, o que prime la consanguinidad), en matemáticas, dibujo, estructuras e historia. Es decir, en todas partes.

Este proceso de precarización del mundo universitario lleva años realizándose y no es nada que tenga que ver con la crisis actual que pasa el país. Los directores de los departamentos parecen despertar ahora del sueño de una noche de verano cuando en realidad hace más de una década que vendieron su herencia por un plato de lentejas, o en este caso por 2 profesores asociados. Porque eso es exactamente lo que valía un catedrático jubilado, o uno muerto: 2 profesores asociados. Es decir, cada vez que hubiese sido necesario convocar una plaza de titular la Universidad ofrecía a cambio 2 plazas de asociados, que sumando los sueldos de los dos no llegarían ni a la mitad de un profesor titular sin antigüedad, pero ambos cubrirán con creces la demanda lectiva (y sin necesidad de –en teoría- publicar un mísero artículo y mantener ninguna línea de investigación abierta).

La universidad de la excelencia es en realidad un todo a 100.

Y ahora que se ha reconocido en voz alta que no se convocarán plazas y que hay que recortar y reducir gastos ¿qué es lo que hace la universidad? Se deshace de la carga más ligera y con menos poderes y derechos: los profesores asociados.

Eso sí, no se echa a nadie. No hay ni un triste finiquito en la universidad pública. Simplemente no se renuevan contratos. Los profesores más jóvenes se van a la calle, o ven reducidos sus contratos al máximo, pero manteniendo de tapadillo las horas porque alguien tiene que dar las clases. Todavía la universidad, ni la escuela de arquitectura ha hecho público el número de profesores asociados que han sido cesados o que han visto su contrato menguado, ni los que viven bajo la incerteza de qué será de ellos el próximo año. Ni tampoco explica por qué en lugar de forzar jubilaciones de profesores que no cumplen su contrato y promover la contratación de jóvenes académicos para ir realizando el relevo generacional, decide echar a profesores jóvenes con un contrato irrisorio que no ofrecen ningún tipo de ahorro real.

Es como si para ahorrar, en lugar de darse de baja del club de golf uno dejase de comprar papel higiénico.

Artículo de Celia Marin Vega
Profesora asociada de la ETSAB, Departamento de Composición.

EL SARQ CONVOCA ASAMBLEAS PÚBLICAS Y ABIERTAS PARA HABLAR SOBRE LA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES

Dichas reuniones se celebrarán en Madrid y Barcelona el próximo jueves 10 de enero, y en ellas se explicará qué se ha hecho hasta ahora y se discutirán futuras líneas de acción.

Como anunciamos a nuestros afiliados/as y tal y como dimos a conocer a través de nuestro blog y de las redes sociales, el Sindicato de Arquitectos participó el pasado jueves 3 de enero por la tarde en el acto informativo organizado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en la Sede del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), compartiendo mesa con Francisco Javier González (Vicepresidente del CSCAE y Decano del COADE), Enrique Soler (Secretario General del CSCAE), los decanos de los tres colegios con mayor número de colegiados, José Antonio Granero (Decano del COAM), Lluis Comeron (decano del COAC) y Luis Cano (Presidente del CACOA), Narciso Jesús Vázquez (Presidente de la conferencia de Directores), representación de las delegaciones de alumnos a través de Carmen Sofía Linares (Presidenta del CREARQ) y José Antonio Otero (Presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España). Por parte del SArq intervino la Vicesecretaria general, Ángela Matesanz. El presidente del CSCAE, Jordi Ludevid, al que deseamos una pronta recuperación, no pudo estar presente por problemas de salud.

Acto informativo LSP . CSCAE

Tras la presentación del Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que actuó como anfitrión, Enrique Soler expuso, brevemente y de forma clara, la evolución legislativa previa al borrador de anteproyecto de ley de Servicios profesionales y la actuación del CSCAE desde el momento en el que conoció la noticia hasta ahora. Planteó además la necesidad de tener calma y confiar en el trabajo realizado hasta ahora por el equipo jurídico del CSCAE, en el apoyo del Ministerio de Fomento, ratificado en el congreso realizado en Cadiz en 2012, y en el diálogo con el Ministerio de Economía y Competitividad. A continuación intervinimos el Sindicato de Arquitectos, el CREARQ , la Conferencia de Directores y el Consejo General de Arquitectura Técnica. El acto se cerró con la lectura, por parte de Francisco Javier González, del comunicado acordado por unanimidad en el Pleno Extraordinario y Permanente del CSCAE.

Nuestra presencia en la mesa vino a apoyar la necesaria y urgente respuesta que, de forma contundente y unida, entendemos que ha de dar la profesión frente al borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, el cual conocemos a partir de la presentación del Ministerio de Economía y ya accesible en la red. Por otro lado, coincidimos con la posición cauta expresada por los presentes en la mesa informativa de ayer, jueves 3 de Enero, al entender que la escasa información que tenemos se basa en un borrador de anteproyecto de ley. Sin embargo consideramos que es necesario estar preparados y trabajar con argumentos jurídicos, económicos y racionales que planteen una oposición sólida a la posibilidad de que, en aras de una “competencia y libertad”, que venimos años sufriendo (Directiva 2006/123/CE, “Ley Paraguas” 17/2009, “Ley Omnibus” 25/2009) y que entendemos, hasta el momento, sólo han traído precariedad al sector, eliminen la “reserva de actividad” hasta ahora recogida en la L.O.E. (38/1999 Ley de Ordenación de la Edificación) y vinculada a la de arquitecto. También consideramos que esta crisis debe ser entendida como una oportunidad de abrir un debate dentro de la profesión sobre qué tipo de profesionales queremos ser, cómo queremos formarnos y cómo queremos ejercer. Dicha titulación, cuyo contenido se haya descrito en la directiva europea 85/384/CE, reviste un importante interés y utilidad social, que consideramos que ha de reivindicarse y recuperarse.

Además, desde el SARQ, cuyo objetivo es la lucha por unas condiciones de trabajo dignas y exentas de precariedad, entendemos que la desregulación descrita en la presentación del anteproyecto de ley generaría un aumento de la oferta de “mano de obra” y por tanto una disminución de la calidad de los empleos ofertados, bajas salariales, y un incremento de la precariedad. Poner de relieve este aspecto no es, ni mucho menos, dar una mala imagen de la profesión, sino por el contrario intentar que esta sea ejercida por todos de la manera más digna posible, hecho imprescindible para una arquitectura de calidad.

Por este motivo, desde que fuimos informados por el CSCAE el día 28 de diciembre, hemos trabajado de forma interna para plantear una respuesta. Dado que entendemos que dicha respuesta sólo será efectiva si desde el trabajo conjunto se plantea una forma de actuación común y consensuada, ayer por la mañana asistimos, invitados por el CSCAE, a exponer nuestra posición a los decanos asistentes al pleno, antes de su desarrollo interno, y participamos en el acto informativo realizado por la tarde. Apoyamos el trabajo realizado por el CSCAE y esperamos participar a lo largo de la semana que viene tal y como anunciaba el propio presidente del CSCAE en su carta de la semana pasada en esa respuesta común junto a los colegios, los representantes de los estudiantes y los directores de escuelas.

Con esta breve nota, queremos informar en la medida de lo posible, a las y los interesados que no pudieron asistir al acto informativo, lamentando que, al contrario de lo que se nos había comentado en un principio, no fuera retransmitido. Esperamos que las próximas acciones sí lo sean y que en ellas sea posible el diálogo con los asistentes a través de turnos de palabra.

Por otra parte y en aras de la unidad, convocamos ASAMBLEAS PÚBLICAS Y ABIERTAS EN MADRID Y BARCELONA el próximo jueves 10 de enero a las 19.30 (lugar para confirmar) para poder recoger todas aquellas sensibilidades que hay en torno a este tema, favoreciendo de esta manera la participación de todas las personas que quieran aportar su punto de vista y así construir un discurso plural y unitario, que nos permita ser partícipes a todos de las soluciones que se propongan a este problema.